Algemeen

KCE FONDS

Het KCE Fonds is een voortzetting van de jarenlange activiteiten van het Kringloop Centrum Eemnes met name op het terrein van beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van goede doelen, zoals geformuleerd in haar doelstelling. 

Het KCE fonds, is een aparte stichting, met een eigen stichtingsbestuur, met als opdracht om een aantal goede doelen in binnen- en buitenland te ondersteunen. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling om een aantal goede doelen in de regio te ondersteunen.

Immers; de burgers uit de regio dragen in hoge mate bij tot het resultaat. Het KCE fonds heeft de ANBI status.

Het Fonds is nauw verbonden met Stichting Kringloop Centrum Eemnes.

De stichting heeft ten doel: Het verlenen van financiële steun aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) die met name werkzaam zijn op het gebied van werkgelegenheid, milieu, natuur en duurzaamheid, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  Zie ook ANBI 

  • De stichting dient het algemeen belang.

  • De stichting heeft geen winstoogmerk.